Är spelberoende en sjukdom?

Du kanske undrar om spelberoende är verkligen en sjukdom? Liksom du, har jag också ställt denna fråga och upptäckt att det är allvarligt problem som påverkar ungefär 2 procent av svenska befolkningen.

I denna artikel kommer jag att förklara vad spelberoende är och diskutera om det klassificeras som en sjukdom. Läs vidare, för att ta reda på mer!

Sammanfattning

 • Spelberoende är en allvarlig problem som påverkar cirka 2 procent av den svenska befolkningen.
 • Symtom på spelberoende inkluderar oemotståndlig längtan att spela, svårigheter att kontrollera spelandet och negativ påverkan på vardagen.
 • Spelberoende kan ha allvarliga konsekvenser för ekonomin, relationerna och hälsan hos de drabbade.
 • Det pågår debatter om klassificeringen av spelberoende som en sjukdom. men det finns likheter mellan spelberoende och andra beroendesjukdomar.
 • Behandlingsalternativ inkluderar kognitiv beteendeterapi, stödgrupper, terapi, medicinsk behandling och hjälp från ideella organisationer och stödlinjer.

Vad är spelberoende?

Spelberoende innebär att man har en oemotståndlig längtan efter att spela, vilket resulterar i att man inte kan kontrollera sitt spelande och det påverkar ens vardag negativt.

Symtom och kriterier för diagnos

Spelberoende kan vara svårt att se. Men det finns klara tecken som kan hjälpa oss att känna igen det. Här är de vanligaste:

 1. Man tänker mycket på spelet.
 2. Man satsar ofta mer pengar än man har råd med.
 3. Man kan inte sluta eller hålla upp med spelet.
 4. Man försöker vinna tillbaka pengarna man förlorat.
 5. Man ljuger för familj och vänner om sitt spelande.
 6. Man missar jobb, skola eller andra aktiviteter på grund av spelet.
 7. Man känner sig stressad eller orolig när man inte spelar.

Hur spelberoende påverkar livet

Spelberoende kan ha en kraftig påverkan på ens liv. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för ens ekonomi, relationer och hälsa. Många personer med spelberoende upplever att de förlorar kontrollen över sitt spelande och använder alltmer tid och pengar på spel.

Det kan leda till skuldproblem och ekonomisk ruin. Dessutom kan det skapa spänningar och konflikter inom familjen och med vänner. Spelberoende kan också påverka ens mentala och fysiska hälsa negativt, och man kan uppleva stress, ångest och depression på grund av sitt beroende.

Det är viktigt att söka hjälp om man upplever att spelberoendet påverkar ens liv negativt.

Är spelberoende en sjukdom?

Spelberoende har varit föremål för debatt när det kommer till klassificeringen av det som en sjukdom.

Diskussion om klassificering av spelberoende som sjukdom

Spelberoende är ett ämne som väcker många frågor och diskussioner när det gäller dess klassificering som en sjukdom. Vissa människor anser att spelberoende är en riktig sjukdom, precis som alkoholism eller narkotikamissbruk.

De ser likheter mellan dessa olika beroenden, från de negativa konsekvenserna för hälsan och livet till den fysiska och psykiska påverkan. Andra är mer tveksamma och anser att spelberoende är mer av en beteendestörning än en sjukdom.

Det pågår också vetenskapliga debatter om hur man ska definiera och diagnostisera spelberoende. Vissa forskare menar att spelberoende bör erkännas som en separat diagnos inom psykiatrin, medan andra anser att det räcker med att betrakta det som en del av en bredare kategori av beroendesjukdomar.

Vetenskapliga perspektiv och debatt

Så nu ska jag prata om vetenskapliga perspektiv och debatt när det gäller spelberoende. Det finns en pågående diskussion om huruvida spelberoende ska klassificeras som en sjukdom.

Vissa forskare och experter anser att spelberoende bör betraktas som en sjukdom, jämförbar med alkoholism eller drogberoende. De pekar på likheterna mellan spelberoende och andra beroendesjukdomar, samt det lidande som det kan orsaka för de drabbade.

Å andra sidan finns det också de som ifrågasätter klassificeringen av spelberoende som en sjukdom. De menar att spelberoende kan vara mer av en beteendemässig störning än en fysisk sjukdom.

Det pågår fortfarande forskning inom området för att få mer klarhet i detta.

Vad vi vet är att spelberoende kan ha allvarliga konsekvenser för de som drabbas, inklusive ekonomiskt ruin och problem i relationer. Forskning visar också att det är vanligt att personer med spelberoende lider av andra psykiatriska tillstånd, såsom ångest och depression.

Behandlingsalternativ för spelberoende

– Kognitiv beteendeterapi (KBT) används ofta för att behandla spelberoende och hjälpa personen att förändra negativa tankemönster och beteenden.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT, eller kognitiv beteendeterapi, kan vara en effektiv behandling för spelberoende. KBT fokuserar på att förändra tankemönster och beteenden som är kopplade till spelproblemet.

Genom att identifiera negativa tankar och ersätta dem med mer realistiska och positiva tankar, kan KBT hjälpa personer att utveckla nya strategier för att hantera frestelsen att spela.

Terapeuten arbetar också med att stärka självkontrollen och hitta alternativa sätt att hantera stress och känslor utan att använda spel som en flykt. KBT kan både utföras individuellt eller i grupp och följs ofta upp med uppföljningssamtal för att se till att terapin fortsätter vara effektiv över tid.

Stödgrupper och terapi

Stödgrupper och terapi är viktiga verktyg för att hjälpa personer med spelberoende. Här är några sätt de kan vara till nytta:

 • Stödgrupper: Att delta i en stödgrupp ger möjlighet att träffa andra som har liknande erfarenheter och utmaningar. Det kan vara tröstande att veta att man inte är ensam och det ger möjlighet att dela och lära sig av varandra.
 • Individuell terapi: Terapeutiska sessioner med en professionell kan hjälpa till att identifiera orsaker till spelberoende och arbeta med strategier för att hantera det.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT): KBT är en behandlingsmetod som fokuserar på att ändra tankemönster och beteenden som ligger bakom spelberoendet. Genom att lära sig nya sätt att tänka och agera kan man minska beroendet.
 • Familjeterapi: Spelberoende påverkar inte bara den drabbade personen utan även deras familjemedlemmar. Familjeterapi kan hjälpa till att förstå hur spelberoendet påverkar relationer och ge verktyg för stöd och kommunikation.
 • Medicinsk behandling: Vissa mediciner, såsom naltrexon, har visat sig vara effektiva vid behandling av spelberoende genom att minska begäret efter spelande.

Medicinsk behandling

Det finns olika behandlingsalternativ för spelberoende, inklusive medicinsk behandling. En medicinsk behandling som används för att hjälpa personer med spelberoende är en medicin som heter naltrexon.

Naltrexon har visat sig minska begäret och sugen att spela genom att påverka hjärnans belöningssystem. Det kan vara ett hjälpsamt verktyg för dem som kämpar med spelberoende och kan hjälpa till att minska risken för återfall.

Det är viktigt att notera att medicinsk behandling inte är den enda lösningen för spelberoende, utan det används vanligtvis i kombination med andra terapier och stödsystem för att ge bästa möjliga resultat.

Stöd och hjälp för spelberoende

För att hjälpa personer med spelberoende finns det ideella föreningar, stödlinjer och terapeutiska resurser som kan erbjuda stöd och behandling.

Ideella föreningar och stödlinjer

Det finns flera ideella föreningar och stödlinjer som kan hjälpa personer med spelberoende. Dessa organisationer är dedikerade till att erbjuda stöd, rådgivning och information till de som kämpar med spelberoende och deras anhöriga. Här är några exempel:

 1. Spelinstitutet: En ideell organisation som erbjuder hjälp för personer med spelberoende genom att erbjuda behandling, utbildning och förebyggande åtgärder. De har också en nationell stödlinje där man kan få råd och stöd av kunnig personal.
 2. Anonyma Spelare (AA): Även om AA primärt är kända för att hjälpa personer med alkoholproblem, erbjuder de även möten och stöd för personer med spelberoende. Dessa möten ger en trygg miljö där man kan dela sina erfarenheter och få styrka från andra i samma situation.
 3. Stödföreningen mot spelförstörda människor (SMoF): En ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om spelberoende och erbjuda stöd till både drabbade och deras anhöriga. De erbjuder bland annat telefonsamtal, chattstöd och familjegrupper för att hjälpa alla som påverkas av spelberoende.
 4. Peluuri.fi: Detta är en gratis nättjänst i Finland som erbjuder information, rådgivning och hjälp för personer med spelberoende och deras anhöriga. De har en chattfunktion och telefonlinje där man kan prata med professionell personal.

Terapeutiska resurser och behandlingscenter

När det kommer till att få hjälp för spelberoende finns det flera terapeutiska resurser och behandlingscenter som kan vara till nytta. Här är några alternativ:

 1. Beroendecentrum Stockholm: Beroendecentrum Stockholm erbjuder specialiserad hjälp för personer med spelberoende. De har erfarna terapeuter och behandlingsprogram som kan hjälpa till att hantera beroendet.
 2. Stödgrupper: Att delta i stödgrupper kan vara en viktig del av behandlingen för spelberoende. Genom att dela erfarenheter och få stöd från andra som kämpar med samma problem kan man känna sig mindre ensam och mer motiverad att fortsätta på vägen mot tillfrisknande.
 3. Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig metod för att behandla spelberoende. I terapin arbetar man med att ändra negativa tankemönster och beteenden kopplade till spelandet, samt utvecklar strategier för att undvika återfall.
 4. Behandlingscenter: Det finns även specialiserade behandlingscenter där man kan få individuell hjälp och stöd för spelberoendet. Dessa center erbjuder ofta olika typer av terapier, rådgivning och kunskapsutbildningar om spelproblem.

Slutsats och sammanfattning

Spelberoende är en väldebatterad och högaktuell fråga. Enligt vetenskapliga perspektiv kan spelberoende klassificeras som en sjukdom, på samma sätt som alkoholism och narkotikamissbruk.

Det finns tydliga symtom och behandlingsalternativ för spelberoende, och det är viktigt att söka hjälp om man lider av detta problem.

Vanliga Frågor

1. Är spelberoende en sjukdom?

Ja, spelberoende är en sjukdom. Det är en form av spelmissbruk som kan bli beroendeframkallande och skadligt.

2. Hur kan jag veta om jag har problem med spel?

Symptom på spelberoende kan inkludera obemärkt tid spenderad på att spela om pengar, alkoholberoende, och problem med TV-spel och dataspel.

3. Finns det behandling för spelberoende?

Ja, det finns spelberoendeterapi. Detta är ett sätt att få hjälp och stöd för att hantera ditt spelmissbruk.

4. Vad kan jag göra för att förebygga spelberoende?

Ett sätt att förebygga spelberoende är genom att söka spelberoendehjälp och ta del av förebyggande åtgärder.

5. Har hasardspel ett genetiskt samband med spelberoende?

Ja, forskning visar att det finns genetiska samband mellan hasardspel och spelberoende. Det betyder att om någon i din familj har ett problem med hasardspel, kan du också vara i riskzonen.