Varför kan jag inte sluta spela?

Du sitter där, frågande och frustrerad, “varför kan jag inte sluta spela?” Oroa dig inte, du är inte ensam. Tvärtom, faktum är att spelberoende är ett växande problem i Sverige.

I den här artikeln kommer vi att undersöka orsaker till spelberoende, konsekvenserna av det, och de olika sätten man kan söka hjälp. Låt oss ge dig verktygen för att ta tillbaka kontrollen över ditt liv.

Sammanfattning

 • Spelberoende uppstår på grund av en kombination av psykologiska, sociala och biologiska faktorer.
 • Konsekvenserna av spelberoende kan inkludera ekonomiska problem, relationella svårigheter och hälsoproblem.
 • Det finns olika sätt att söka hjälp för spelberoende, inklusive terapi och behandling, stödgrupper och självhjälpsprogram, samt att sätta upp begränsningar och ha självkontroll.

Varför spelberoende uppstår

Spelberoende uppstår på grund av en kombination av psykologiska, sociala och biologiska faktorer.

Psykologiska faktorer

Mitt sinne spelar mig ett spratt när jag spelar. Spänningen och känslan av lycka när jag vinner får mig att vilja spela mer. Jag tänker att jag kan vinna tillbaka pengar jag har förlorat.

Det kan vara en tankefälla. Också, jag kan känna mig stressad eller ledsen och tror att spela kommer att få mig att känna mig bättre. Det blir som en flykt från mitt verkliga liv.

Men den känslan håller inte länge. Snart känner jag mig verkligen dålig igen. Det är därför det kan vara så svårt för mig att stoppa. Trots negativa konsekvenser fortsätter jag spela.

Sociala faktorer

När det gäller spelberoende kan det finnas olika sociala faktorer som bidrar till att man inte kan sluta spela. Att vara del av ett socialt nätverk där spelande är vanligt kan göra det svårare att bryta mönstret.

Det kan kännas som att man inte vill vara annorlunda eller att man blir utfryst om man slutar spela. Dessutom kan sociala tryck och normer också påverka oss att fortsätta spela, även om vi inser att det har negativa konsekvenser för vårt liv.

Det är viktigt att förstå och försöka hantera dessa sociala faktorer när man försöker sluta spela och söka stöd från vänner och familj som kan hjälpa oss att hålla oss på rätt spår.

Biologiska faktorer

Biologiska faktorer spelar en roll i uppkomsten av spelberoende. Våra hjärnor är känsliga för belöningssystemet, och när vi spelar kan det utlösa dopamin, en signalsubstans som ger oss en känsla av välbehag.

Vissa människor kan vara mer mottagliga för denna belöningsrespons än andra. Forskning visar också att genetiska faktorer kan spela in i utvecklingen av spelberoende. Personer med nära släktingar som lider av spelberoende har en större risk att själva utveckla problematiskt spelande.

Även vissa hjärnregioner, som är involverade i belöning och impulskontroll, kan vara annorlunda hos personer med spelberoende. Det är viktigt att förstå dessa biologiska faktorer för att kunna erbjuda rätt hjälp och stöd till personer som kämpar med spelberoende.

Konsekvenser av spelberoende

Spelberoende kan leda till ekonomiska problem, relationella svårigheter och hälsoproblem.

Ekonomiska problem

När man spelar mycket kan det leda till ekonomiska problem, vilket innebär att man har svårt att hantera pengarna. Här är några ekonomiska problem som kan uppstå:

 1. Skulder: Spelberoende kan leda till att man hamnar i skulder eftersom man spenderar mer pengar på spel än man faktiskt har.
 2. Förlust av arbete: Om spel blir en prioritet och tar upp mycket tid och energi, kan det påverka ens arbetsprestation och leda till förlust av jobb. Detta kan ytterligare förvärra de ekonomiska problemen.
 3. Lån och krediter: För att finansiera sitt spelande kan personer med spelberoende ta lån eller använda kreditkort, vilket i sin tur ökar deras skulder och ansvar för att betala tillbaka.
 4. Oförmåga att möta vardagliga behov: När pengarna går åt till spel finns det mindre utrymme för att täcka dagliga utgifter som mat, räkningar och hyra. Detta kan leda till svårigheter att möta grundläggande behov.
 5. Kriser: När de ekonomiska problemen blir allvarliga kan det orsaka kriser i livet såsom hot om avstängning eller vräkning från bostaden.

Relationella problem

När man har spelberoende kan det leda till problem i ens relationer. Här är några exempel på hur spelberoende kan påverka ens relationer:

 • Svårigheter att kommunicera och vara närvarande i relationen.
 • Konflikter och bristande förtroende på grund av löften som inte hålls eller ekonomiska problem.
 • Isolering och avståndstagande från vänner och familj för att kunna spela mer.
 • Negativ inverkan på sociala aktiviteter och gemensamma intressen.
 • Bristande ansvarstagande gentemot barn och familj, vilket kan leda till känslor av försummelse eller otrygghet.

Hälsoproblem

Spelberoende kan leda till olika hälsoproblem. Här är några exempel:

 • Stress och ångest: Att vara beroende av spel kan skapa mycket stress och ångest. Man kan känna press att alltid spela och vinna, vilket kan leda till sömnproblem och en konstant känsla av oro.
 • Depression: Spelberoende kan också bidra till depression. När man inte kan kontrollera sitt spelande eller när man förlorar mycket pengar, kan det påverka ens humör och självkänsla negativt.
 • Fysiska problem: Att spendera långa timmar framför en dator eller tv-skärm kan påverka ens fysiska hälsa. Man kan uppleva smärta i nacke, rygg och ögon samt ha problem med sömnen på grund av för mycket spelande.
 • Försummade behov: När man är fast i spelberoendet, tenderar man att försumma sina grundläggande behov som mat, sömn och personlig hygien. Detta kan leda till undernäring och försämrad hälsa över tid.

Att söka hjälp för spelberoende

Det finns olika sätt att söka hjälp för spelberoende, såsom terapi och behandling, stödgrupper och självhjälpsprogram, samt att sätta upp begränsningar och självkontroll.

Läs mer om hur du kan få hjälp att sluta spela här!

Terapi och behandling

När jag vill sluta spela och hantera mitt spelberoende finns det olika sätt att få hjälp. Här är några alternativ:

 • Terapi: Jag kan söka professionell hjälp genom att gå i terapi med en psykolog eller en beroendeterapeut. De kan hjälpa mig att förstå mina spelvanor och hitta sätt att bryta mönstret och hantera de underliggande orsakerna till mitt spelberoende.
 • Behandling: Det finns också specialiserade behandlingsprogram och kliniker som fokuserar på spelberoende. Dessa program kan erbjuda olika typer av terapi, stödgrupper och verktyg för att hjälpa mig att sluta spela och återhämta mig.
 • Stödgrupper och självhjälpsprogram: Att delta i stödgrupper eller självhjälpsprogram kan vara till stor hjälp när jag försöker sluta spela. Genom att dela mina erfarenheter med andra som har samma problem kan jag få stöd, råd och inspiration från dem som förstår vad jag går igenom.
 • Sätta upp begränsningar och självkontroll: För att undvika frestelser och falla tillbaka i mitt gamla spelmönster kan det vara bra att sätta upp begränsningar för mig själv. Det kan innebära att stänga av mig från spelplattformar, blockera spelsidor eller begränsa min tillgång till pengar som jag kan spendera på spel.

Stödgrupper och självhjälpsprogram

Jag har lärt mig att stödgrupper och självhjälpsprogram kan vara till stor hjälp för att hantera spelberoende. Här är några sätt att få stöd:

 • Delta i spelberoendegrupper: Att vara med i en stödgrupp kan ge en möjlighet att dela erfarenheter och få stöd från andra som också kämpar med spelberoende. Det är en trygg plats där man kan prata om sina utmaningar och lyssna på andras berättelser.
 • Anslut till online-forum: Det finns många online-forum där människor kan kommunicera anonymt om sina spelproblem. Dessa forum ger möjlighet till samtal, utbyte av tips och råd samt erbjuder stöd dygnet runt.
 • Få hjälp från professionella: Terapeuter och rådgivare som är specialiserade inom spelberoende kan erbjuda individuell behandling och vägledning. De kan hjälpa en att hitta sätt att bryta destruktiva beteenden och bygga upp friska vanor.
 • Använda självhjälpsprogram: Det finns även självhjälpsprogram speciellt utformade för personer med spelberoende. Dessa program ger verktyg och tekniker för att hantera cravings, hantera stress och motstå impulsivitet.

Sätta upp begränsningar och självkontroll

Det är viktigt att sätta upp begränsningar och ha självkontroll när det gäller spelberoende. Här är några tips för att hjälpa dig att sluta spela:

 • Bestäm dig för en tidsgräns varje dag för hur länge du får spela. Håll fast vid den gränsen och stäng av dig från spelen när tiden är ute.
 • Blockera tillgången till spel, genom att installera program eller appar som hindrar dig från att komma åt spelsidor eller spelappar.
 • Ha en budget för dina spelaktiviteter och håll dig till den. Sätt upp en summa pengar du får använda varje månad och se till att inte överstiga den.
 • Skapa nya vanor och sysselsättningar för att ersätta tiden du spenderade på spel. Det kan vara att träna, läsa, umgås med vänner eller prova på nya hobbyn.
 • Var medveten om dina triggers som får dig att vilja spela. Försök undvika dessa situationer eller hitta alternativt positiva sätt att hantera dem istället.

Tips för att sluta spela

– Stäng av dig från spel och ta bort spelande appar för att minska tillgängligheten och frestelsen.

– Begränsa tillgången till pengar genom att ge kontrollen över ekonomin till någon annan eller använda ett betalkort istället för kreditkort.

– Skapa nya vanor och sysselsättningar för att ersätta spelandet.

– Prata med familj och vänner om ditt problem och be om deras stöd.

– Kontakta professionell hjälp som terapi eller behandling för att få rätt verktyg och stöd att sluta spela.

Stänga av sig från spel

Jag har upptäckt att en bra strategi för att sluta spela är att stänga av sig från spel helt och hållet. Här är några sätt jag kan göra det:

 • Jag kan blockera spelsidor på min dator och mobil så att jag inte kan komma åt dem.
 • En annan idé är att be en vän eller familjemedlem om hjälp med att sätta upp ett lösenord på mina enheter, så att jag inte kan logga in utan deras godkännande.
 • Om jag spelar fysiska spel, som tv – spel eller casino, kan jag överväga att lämna bort eller sälja mina spelkonsoler eller gå med i självuteslutningsprogram hos casinon.
 • Det kan också vara till hjälp att skapa nya vanor och sysselsättningar för att ersätta tidigare speltid. Jag kan prova på nya hobbyer eller intressen som tar upp min tid och tankar på annat håll.

Begränsa tillgången till pengar

Det kan vara bra att begränsa tillgången till pengar för att hjälpa mig sluta spela. Här är några sätt jag kan göra det:

 • Överväga att ha en separat bankkonto för nödvändiga utgifter och se till att bara ha tillgång till en begränsad mängd pengar där.
 • Be min bank eller kreditkortsleverantör om hjälp med att blockera transaktioner till spelplatser.
 • Ta bort sparade betalningsmetoder från spelwebbplatser och appar, så det blir svårare för mig att göra insättningar.
 • Undvik att ha stora mängder kontanter eller lättilgängliga pengar på mig, eftersom detta kan fresta mig till att spendera dem på spel.

Skapa nya vanor och sysselsättningar

För att sluta spela och hantera spelberoende är det viktigt att skapa nya vanor och sysselsättningar. Här är några tips som kan hjälpa dig:

 • Hitta andra aktiviteter att fokusera på, till exempel träning, läsning eller konst.
 • Engagera dig i sociala aktiviteter med familj och vänner för att undvika ensamhet.
 • Utforska nya hobbyer eller intressen som du alltid har velat prova på.
 • Sätt upp mål för dig själv och håll fast vid dem för att få en känsla av framsteg och prestation.
 • Skapa en daglig rutin som inkluderar tid för intressanta aktiviteter och samtidigt undviker frestelsen att spela.

Att våga be om stöd och hjälp

– Prata med familj och vänner för att få stöd och hjälp att sluta spela.

– Kontakta professionell hjälp såsom en terapeut eller psykolog som kan ge råd och behandling för spelberoende.

– Använd stödlinjer och hjälptelefoner speciellt inrättade för personer som vill sluta spela och behöver stöd.

Prata med familj och vänner

När jag försöker sluta spela är det viktigt att prata med mina nära och kära. Mina familj och vänner kan ge mig stöd och hjälpa mig genom den här svåra tiden. Här är några sätt de kan hjälpa mig:

 • Lyssna på mig utan att döma.
 • Visa förståelse och empati för min situation.
 • Erbjuda mig sällskap i aktiviteter som inte innefattar spel.
 • Stötta mig i att sätta upp begränsningar och hålla mig ansvarig.
 • Uppmuntra mig att söka professionell hjälp om det behövs.

Kontakta professionell hjälp

Om du kämpar med spelberoende och har svårt att sluta spela, kan det vara bra att söka professionell hjälp. Att prata med en terapeut eller specialist inom spelberoende kan ge dig de verktyg och stöd som du behöver för att hantera ditt spelberoende. Det finns många olika behandlingsalternativ tillgängliga, inklusive individuell terapi, gruppbehandling och rehabiliteringsprogram. Att arbeta med en professionell kan hjälpa dig att identifiera underliggande orsaker till ditt beroende och utveckla strategier för att undvika spel och hantera frestelsen. Kom ihåg att du är inte ensam i din kamp och det finns människor som är där för att stötta dig på vägen mot återhämtning.

Använda stödlinjer och hjälptelefoner

Det finns stödlinjer och hjälptelefoner tillgängliga för personer som behöver hjälp att sluta spela.

Vanliga Frågor

1. Vad är problemet med mitt spelberoende?

Ditt spelberoende blir ett problem när du inte kan sluta spela, trots konsekvenserna. Detta kallas även för hasardspelsyndrom.

2. Hur kan jag sluta spela casino och tvspel?

För att sluta spela casino eller tvspel kan du prova en spelavvänjning. En annan bra idé är att använda en app som hjälper dig att sluta spela.

3. Vad ska jag göra om jag har spelat bort alla mina pengar?

Om du har spelat bort alla dina pengar bör du få hjälp vid spelmissbruk. Terapi och att hålla sig från spel (spelavhållsamhet) kan också vara till hjälp.

4. Vilka konsekvenser kan mitt spelberoende ha?

Ditt spelberoende kan leda till stora konsekvenser, till exempel kravbrev från inkassobolag och ett stort beroende av pengar.

5. Finns det något sätt att kontrollera mitt spelande?

Ja, det finns sätt för spelkontroll. Du kan till exempel sätta en gräns för hur mycket du får spela för eller be om ett spelförbud.